Červen 2010

Úspěch - pro každého něco jiného

25. června 2010 v 17:45 | MissAbby
          Úspěch - toto slovo je samo osobě dost rozšířený pojem a může se vyskytovat v mnoha podobách. Pro každého z nás ono, již zmíněné slovo, znamená něco jiného. Každý má jiné priority či cíle.
          Sport. Troufám si říct, že nejčastěji používáme slovo úspěch v souvislosti se sportem. Tak třeba rychlobruslařka Martina Sáblíková (= borka! xD) si úspěchů tuto zimu užila až, až. A nesmíme zapomenout na naše národní hrdiny - českou hokejovou reprezentaci. To jsou prostě Úspěchy s velkým Ú!
          Škola. Tohle je hooodně aktuální téma, protože je konec školního roku. Tady se dá o úspěchu spekulovat, jelikož se zde může objevit i jeho protiklad - neúspěch. Ovšem já vám všem ostatním školou povinným přeju jen ty úspěchy (ikdyž jsem jich sama za tenhle rok moc nenasbírala :()!
          Kroužky, koníčky. Samozřejmě, že mnoho lidí má úspěchy i ve svých koníčcích. Ať už je to hra na nějaký nástroj, malování,...anebo dokonce i sbírání světových rekordů :D.
          Osobní život. Zde je podle mě úspěch nejdůležitější. Sice může mít zase mnoho podob, ale jednou z nich je rodina a zázemí.
          Abych to tak shrnula, úspěchy jsou individuální a leckdy i zcela nečekané. Každý má své úspěchy, které mají neuvěřitelně mnoho podob. Pro úspěchy je nedílnou součástí koňská dávka štěstí, kuráže a smyslu pro věc. Tak doufám, že i vy jste ti šťastní a důvtipu plní, kteří mají na svém kontě velkou řádku úspěchů...

          V této souvislosti bych ráda zmínila i obří úspěch již zesnulého Michaela Jacksona, který si za svůj život prožil úspěch i neúspěch...On je ovšem legenda a velká star, která nikdy nezhasíná..

We all still love you MJ ♥ forever!

25. června 2010 v 17:21 | MissAbby
Aojíík,
jak jistě všichni víte, dnes je to přesně rok co nejvíc nejlepší Michael Jackson umřel :(. A za ten rok ho začaly milovat miliony lidí, které dříve ani nevěděli, kdo to vůbec je. MJ byl vždycky nejlepší a vždycky bude. I přes všechny jeho aféry byl nejlepším zpěvákem a nejlepším tanečníkem. Nedám ruku do ohně za to, abych řekla, že byl nejlepším tátou, ale nikdo mu nikdy nevezme nejlepšího zpěváka a tanečníka. Někteří říkají, že MJ musel umřít, aby ho celý svět miloval, ale mě to připadá tak OŠKLIVÉ A ODPORNÉ OD TĚCH CO ZASTÁVAJÍ TENHLE NÁZOR. MJ by byl úžasný i kdyby žil.. Je mi to hrozně moc líto, že umřel, protože i když předtím se o něm už tolik nemluvilo před jeho smrtí, dál pomáhal světu. Nadále se pokoušel pomáhat světu, aby neumřel, protože chtěl Heal The World..


MJ byl vždy velký zpěvák a tanečník a stále zůstává...v našich srdcích. Obdivuju ho nejen jako umělce, ale i jako člověka...

                                                          MJ, we'll never forget of you! ♥
                                                          You're still in our hearts,
                                                          and, of course, we love you so much!
                                                          So, don't forget...

Michael Jackson: 'Love is all what we need.'

..zde je jeho (asi) nejznámější videoklip...prostě Thriller..

LAKOMEC - Moliére

18. června 2010 v 18:27 | MissAbby
Lakomec

Autor a dílo: Knihu napsal francouzský spisovatel sedmnáctého století Jean Baptiste Poquelin, zvaný Moliére. Originál knihy přeložil E.A.Saudek a vydalo ji nakladatelství Orbis v Praze roku 1959.

Prostředí a doba: Děj se odehrává v Paříži roku 1668.

Hlavní postavy: Harpagon, jeho syn Kleant a dcera Eliška, Valér, jeho sestra Mariana, jejich otec Anselm, dohazovačka Frosina, kočí a kuchař Jakub, služka Klaudýnka, sluha Čipera, zprostředkovatel Šimon, lokajové Propilvoves a Treska, policejní komisař a jeho písař

Přehled děje: Lakomec je komedie o pěti dějstvích. Vypráví o životě lakomého vdovce Harpagona a jeho dvou dětech Kleantovi a Elišce. Eliška miluje Valéra, který jí chtěl být nablízku a tak přijal u Harpagona místo správce a snažil se mu zalíbit. Kleant miluje chudou dívku Marianu. Když se konečně odhodlal svěřit se svému otci, dověděl se, že ten se chce s Marianou oženit sám a Elišku chce provdat za bohatého pana Anselma. Kleantův sluha Čipera ukladl Harpagonovi kazetu s penězi a následovalo policejní vyšetřování, při kterém vyšlo najevo, že Mariana a Valér jsou sourozenci a dětmi pana Anselma. Před lety totiž pan Anselm, bohatý hrabě Tomáš d´Alburci, uprchl s rodinou z Neapole, cestou ztroskotala loď a rodina byla roztroušena po světě. Kleant vrátil otci kasičku s penězi pod podmínkou, že se vzdá Mariany. Harpagon tedy souhlasil, ale vyhradil si to, že pan Anselm se zavázal hradit všechna vydání spojená s oběma svatbami, a že nebude žádat výbavu a věno.

Citát: 7. výstup - HARPAGON, sám: ,,Ach, peníze, penízky, vy moji zlatí drahouškové! Vzali mi vás! Jste pryč, a pryč je má opora, má útěcha, má radost! Pro mne je všemu konec! Nemám už, co bych na tomto světě pohledával! Bez vás nemohu žít! To je hotová věc, prostě nemohu. Umírám, jsem nebožtík, jsem pod drnem. Copak se nenajde někdo, kdo by mě vzkřísil? Kdo by mi vrátil mé drahé peníze nebo aspoň mi řekl, kdo mi je vzal?"

Hodnocení díla: Dílo mě velice zaujalo v tom, jak zobrazuje lakomého bohatého měšťana a okruh lidí na něm závislých. Nejzajímavější pro mě byl především hlavní hrdina Harpagon, jehož postava přerůstá z komična, které je dáno směšností Harpagonova peněžního vztahu k světu, do tragických poloh, tzn. když nemá peníze, nemá už nic. Moliére ukazuje beznaděj člověka, který je otrokem svých peněz a bohatství staví nade vše, dává mu přednost i před štěstím svých vlastních dětí. Harpagon v Moliérově
hře je postava bez vývoje. I přes jakési ponaučení zůstává stále lakomcem. Autor dobře rozuměl své době a její náruživosti pro peníze.

UPOZORNĚNÍ: Pokud si tento článek chceš zkopírovat na svůj blog, přidej tam prosím odkaz na mou stránku. Tento čtenářák jsem psala sama a nikde na internetu nenajdeš podobný! Nárokuju si autorská práva!!!

pozn. Toto je gymnaziální typ čtenářského deníku, nedoporučuju ho použít na základní škole (vzhledem k podprůměrné inteligenci některých ,,studentů"). Rozhodně by to neměl opsat někdo, kdo má známky 3-4-5. Věřte mi, učitelé to poznaj.

KYTICE - Karel Jaromír Erben

18. června 2010 v 18:08 | MissAbby
KYTICE
1) Autor a dílo: Autorem známé básnické sbírky je básník Karel Jaromír Erben.
                        Knihu ilustroval Jan Zrzavý a vydalo ji pražské nakladatelství
                        Albatros v roce 1965.
Poklad
2) Prostředí a doba: Děj básně se odehrává na venkově.
3) Hlavní postavy: Hlavní postavou básně Poklad je matka.
4) Přehled děje: Matka, zaslepená stříbrem a zlatem, zapomněla na své dítě, které nechala ve skále. Za tento čin byla potrestána - s příchodem domů se poklady proměnili na kameny a hlínu. Matka tak musela prožít rok utrpení a pokání bez svého dítěte. Po roce se vrací na místo, kde stávala skála. Tentokrát však poklady obchází a zajímá ji jen dítě.

5) Citát: Avšak ženu vábí málo,
                  co ji tolik hoře stálo!
                  Stáloť ji, ach! slzí mnoho;
                  leč děkujíc bohu za to,
                  touže drahé tiskne děcko.
                  Hořceť zakusila toho:
                  žetě velmi málo zlato,
                  avšak dítě nade všecko!

Vysvětlení básně: Báseň je spojena s pověrou, podle které se na Velký pátek otevírají skály a hory a vydávají svá bohatství.
Poukazuje se zde na to, že vztah k dítěti má přednost i před nadějí na lepší život.

Štědrý den
2) Prostředí a doba: Příběh ukrytý v básni probíhá v nejkouzelnějším období v roce - o Vánocích.
3) Hlavní postavy: V básni vystupují dvě dívky Hana a Marie.
4) Přehled děje: V této baladě jsou popsány zvyky lidí na Štědrý den, a to přilepšení domácímu zvířectvu, dávání kostí k ovocným stromům a naděje vidět zlaté prasátko na stěně tomu, kdo se postil. Balada je spojena s vánoční pověrou, podle které se svobodným dívkám vyplní to, co o půlnoci po Štědrém večeru vidí na hladině jezera. Hana vidí svou svatbu a Marie pohřeb.
Co viděly v jezeře, to se také vyplnilo, z čehož vyplývá, že není dobré vědět, jaká bude budoucnost.
5) Citát: "Ach, vidím, vidím - je mlhy mnoho,
                všecko je mlhou zatmělé;
                červená světla blýskají z toho -
                zdá se mi býti v kostele.

                Něco se černá mezi bílými -
                však mi se rozednívá již;
                jsou to družičky, a mezi nimi -
                proboha! rakev - černý kříž!"

V o d n í k
2)Prostředí a doba: Děj se odehrává v pochmurné krajině v okolí rybníka, chvílemi ve vesnické chalupě a dokonce i pod vodní hladinou.
3)Hlavní postavy: Matka, dcera a vodník.
4)Přehled děje: Dcera se přes zákaz matky vydá k rybníku, spadne do něj a tam potkává vodníka, se kterým je nucena žít pod hladinou i s dítětem které se jí narodilo. Za rok se jde podívat za matkou, Ta však chce, aby s ní dvera zůstala a nedovolí vodníkovi vstoupit do chalupy. Ten za to zabíjí své dítě.
5) Citát: ,,Ráno, raníčko panna vstala,
               prádlo si v uzel zavázala:
               "Půjdu, matičko, k jezeru,
              šátečky sobě vyperu."

             "Ach nechoď, nechoď na jezero,
               zůstaň dnes doma, moje dcero!
               Já měla zlý té noci sen:
               nechoď, dceruško, k vodě ven."

Vysvětlení básně: Tato balada je ukázkou dvojí viny a dvojího trestu.
  1. Neuposlechnutí matky a život pod hladinou s vodníkem.
  2. Nesplnění slibu vodníkovi a ztráta dítěte.

5)Hodnocení díla: Karel Jaromír Erben ve sbírce Kytice zdůraznil vztahy mezi lidmi, nadpřirozenými bytostmi a jevy. Kniha je psána zajímavou formou a dnes již nepoužívanou češtinou, ve které se objevují archaismy. Básně a balady v této básnické sbírce na mě působí poněkud smutně a strašidelně.UPOZORNĚNÍ: Pokud si tento článek chceš zkopírovat na svůj blog, přidej tam prosím odkaz na mou stránku. Tento čtenářák jsem psala sama a nikde na internetu nenajdeš podobný! Nárokuju si autorská práva!!!

pozn. Toto je gymnaziální typ čtenářského deníku, nedoporučuju ho použít na základní škole (vzhledem k podprůměrné inteligenci některých ,,studentů"). Rozhodně by to neměl opsat někdo, kdo má známky 3-4-5. Věřte mi, učitelé to poznaj.